Punkt kontroli autokarów

Punkt kontroli autokarów

Prosimy organizatorów wypoczynku dla dzieci, ich opiekunów i rodziców o odpowiednio wcześniejsze informowanie, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, o konieczności podjęcia czynności kontrolnych autokarów. Informacje takie można przekazywać u oficera dyżurnego KPP w Myszkowie telefonicznie na numer: 47 85 84 200.

Wcześniejsza informacja o kontroli autokarów pozwoli na odpowiednie zaplanowanie służby dla policjantów, co usprawni wykonanie tych czynności.

W Myszkowie miejscem wyznaczonym do kontroli jest parking znajdujący się w Myszkowie na ul. Pułaskiego 13 a.

Sprawdzenia autobusów w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach będą również wykonywane na trasie ich przejazdu.

Powrót na górę strony