Wiadomości

Handel ludźmi, spotkanie z licealistami

Data publikacji 17.02.2023

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Podejmując pracę za granicą, czy wyjeżdżając na wakacje, należy pamiętać o zagrożeniach, jakie mogą nas tam spotkać. Policjant dał uczniom kilka praktycznych wskazówek, dzięki którym w przyszłości będą mogli uniknąć zagrożenia związanego z tym przestępstwem.

Policyjny profilaktyk z myszkowskiej komendy spotkał się z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie, poruszając problematykę handlu ludźmi. Blisko 120 uczestników z ciekawością wysłuchalo prelegenta z myszkowskiej komendy. Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX w. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej. Ideą kampanii jest propagowanie świadomości o zjawisku i jego rozmiarach, a także wskazanie, gdzie można szukać pomocy. Każdy, kogo ten problem dotyka lub zna takie osoby, albo ma wiedzę na przestępcach trudniących się handlem ludźmi bądź o ich ofiarach może skontaktować się z Policją przez specjalnie przygotowaną skrzynkę e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl

  • Policjant rozmawia z uczniami w klasie szkolnej
  • Uczniowie słuchają tego co mówi policjant
  • Policjant w klasie szkolnej mówi do uczniów
Powrót na górę strony