Wiadomości

Myszkowscy policjanci podsumowali rok 2022

Data publikacji 06.02.2023

W Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbyła się narada roczna podsumowująca pracę myszkowskich policjantów w 2022 roku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek.

Dzisiaj odbyła się narada roczna w której udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, a także Wiceprezes Sądu Rejonowego w Myszkowie Sędzię Magdalena Mastaj i Prokurator Rejonowy w Myszkowie Prokurator Małgorzata Ziernicka-Łubianka. Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie inspektor Marcin Lemański i jego zastępca młodszy inspektor Michał Chola przedstawili efekty pracy policjantów pionu: prewencji, ruchu drogowego i kryminalnego uzyskane w 2022 roku. Komendant określił również zadania i priorytety na bieżący rok. Ponadto podkreślił, że myszkowska jednostka w minionym roku osiągnęła bardzo dobre wyniki szczególnie w zakresie wykrywalności sprawców przestępstw kryminalnych. Było to możliwe dzięki dobrej pracy operacyjnej policjantów. Komendant podkreślił również,  że na drogach powiatu myszkowskiego w roku  2022  nastąpiła poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pokazał również, że stróże prawa uczestnicząc w wielu lokalnych inicjatywach, wydarzeniach, czy imprezach promowali bezpieczeństwo wśród mieszkańców. Słowa uznania oraz podziękowania, za efektywną służbę przekazał policjantom Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek. W swoim wystąpieniu odniósł się do realizacji programów modernizacji Policji i inwestycji w garnizonie śląskim. Komendant Marcin Lemański podziękował władzom samorządowym za dotychczasową współpracę i udzielone wsparcie finansowe. Szczególne słowa uznania i podziękowania skierował do samorządowców.

  • Policjant składa meldunek komendatowi
  • Komendant mówi do mikrofonu
  • Komendanci siedzą na stanowiskach
  • Goście słuchają tego co mówi komendant
  • Komendanci siedzą przy mikrofonach
  • Policjanci słuchają wykładu
  • Poseł mówi do mikrofonu
  • Kobieta mówi do mikrofonu
  • Policjant składa meldunek komendantowi
Powrót na górę strony