Wiadomości

Myszkowska debata "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ"

Data publikacji 22.11.2022

Wczoraj o godzinie 16.00 w Myszkowskim Domu Kultury odbyła się debata pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Gospodarzem spotkania był szef myszkowskich policjantów insp. Marcin Lemański. Wśród uczestników obecni byli: dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele kuratorium oświaty, psycholog oraz przedstawiciele myszkowskiej komendy policji, w tym naczelnik prewencji kom. Sławomir Maciąg,profilaktyk oraz licznie zgromadzeni dzielnicowi.

Debatę otworzył komendant inspektor Lemański który przedstawił plan spotkania oraz przybliżył cel spotkania oraz podziękował za liczne przybycie. Następnie powitano prelegentów i omówiono tematy, które były poruszane na debacie. Spotkanie było też dobrą okazją do omówienia Ustawie z dnia 9 czerwca 2022 roku o wsparciu i resocjalizacji nieletnich.

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, było utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Od września 2016 roku jest ona dostępna także w naszym powiecie. Jako że to opinie społeczne miały decydujący wpływ na ostateczny kształt narzędzia służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa, niezwykle ważne było poznanie zdania mieszkańców co do dotychczasowego funkcjonowania narzędzia oraz jego przydatności. Naczelnik Wydziału Prewencji komisarz Maciąg przedstawił także statystyki dotyczące pojawiających się najczęściej zagrożeń oraz liczby potwierdzonych jak i niepotwierdzonych informacji. Dla tych co nie mieli jeszcze styczności z KMZB, mundurowy krok po kroku wytłumaczył jak w prosty sposób z tego korzystać, a przy okazji przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie.

Kolejnym punktem debaty był wykład asp. szt. Tomasza Żurawskiego- Kierownika Rewiru Dzielnicowych z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, który zaprezentował założenia i cele kampanii profilaktycznej "Dzielnicowy Bliżej Nas". Omówił zadania priorytetowe i pracę dzielnicowych jak również przybliżył wizerunki każdego z nich. Omówił jak najłatwiej i najszybciej skontaktować się z policjantem "pierwszego kontaktu' wykorzystując łatwą i przystępną aplikację "Moja Komenda".

Zaproszenie na myszkowską debatę przyjęła także Pani psycholog Irena Kapuśniak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. Przedstawiła ona wykład na temat zagrożeń współczesnego nastolatka. Nasz ekspert na co dzień prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i pracy z uczniem zdolnym. Jej doświadczenie można było odczuć w wystąpieniu, podczas którego bardzo ciekawie opowiadała o problemach dzisiejszej młodzieży i sposobach ich rozwiązywania. 


 

Kończąc debatę szef myszkowskich policjantów inspektor Marcin Lemański który był gospodarzem spotkanie, podziękował wszystkim za przybycie i wzięcie udziału w ważnej debacie oraz oddał głos słuchaczom, którzy mieli okazję do zadawania pytań i rozmów z ekspertami.


 

  • Policjanci za stołem- jeden z nich mówi do mikrofonu
  • Policjant mówi do słuchaczy
  • Policjanci prowadzą debatę
  • Uczestnicy debaty słuchają tego co mówi policjant
  • Dzielnicowi siedzą w rzędach i słuchają wykładu
  • Za stolikiem siedzi trzech policjantów- jeden z nich mówi do mikrofonu
  • Policjanci podczas debaty
  • Kobieta mówi do mikrofonu
  • Sala wypełniona uczestnikami debaty
Powrót na górę strony