Wiadomości

Spotkanie z uczniami myszkowskiej "trójki"

Data publikacji 09.11.2022

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Myszkowie uczestniczyli w spotkaniu z myszkowskimi policjantami. Mundurowi zajmujący się na co dzień prewencją kryminalną i zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich, rozmawiali z uczestnikami o bezpieczeństwie. Stróże prawa uświadamiali również młodzież jak ważna jest w życiu znajomość prawa, przekazując im zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich i zagrożeniu jakim jest handel ludźmi.

Uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej numer 3 z Myszkowa spotkali się z myszkowskimi policjantami.Mundurowi rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach. Słuchacze dowiedzieli się też min. kim jest osoba nieletnia w świetle przepisów, od kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność prawna nieletnich, na jakich zasadach odpowiada nieletni za popełnione czyny karalne, jakie konsekwencje niesie ze sobą nieprzestrzeganie prawa przez młodych ludzi w przyszłości, czy jakie są procedury postępowania z nieletnimi. Funkcjonariusze omówili także z uczniami zjawisko uzależnień wśród młodzieży oraz demoralizacji, czym jest i jakie zagrożenia wiążą się z niedostosowaniem społecznym. Stróże prawa nie zapomnieli również o katalogu najczęściej popełnianych przestępstw min. na terenie szkół nie omijając tych popełnianych przez internet związanych głownie z cyberprzemocą. Nie zabrakło też informacji dotyczących zagrożeń związanych z handlem ludźmi. Policjanci przestrzegali przed tym niebezpieczeństwem i mówili w jaki sposób postępować, by nie paść ofiarą handlu ludźmi


 

Powrót na górę strony