Wiadomości

Spotkanie z uczniami myszkowskiej "piątki"

Data publikacji 09.11.2021

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej numer 5 w Myszkowie uczestniczyli w spotkaniu z myszkowskimi policjantami. Aspirant sztabowy Robert Lipiński zajmujący się na co dzień prewencją kryminalną i zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich, rozmawiali z uczestnikami tym razem o przemocy. Mundurowy uświadamiał również młodzież jak ważna jest w życiu znajomość prawa, przekazując im zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich i zagrożeniu demoralizacją.

Policjanci z Myszkowa odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej numer 5 w Myszkowie. Podczas spotkania mundurowi rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach. Słuchacze dowiedzieli się też między innymi czym jest przemoc domowa, jakie są jej rodzaje i przejawy i co grozi sprawcy za znęcanie fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny. Mundurowy uświadamiał uczniów na czym polega procedura "Niebieskiej Karty" oraz wskazał miejsca, gdzie należy szukać fachowej pomocy. Nie zabrakło informacji o tym, kim jest osoba nieletnia w świetle przepisów, od kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność prawna nieletnich, na jakich zasadach odpowiada nieletni za popełnione czyny karalne, jakie konsekwencje niesie ze sobą nieprzestrzeganie prawa przez młodych ludzi w przyszłości, czy jakie są procedury postępowania z nieletnimi. Funkcjonariusze omówili także z uczniami zjawisko demoralizacji, czym jest i jakie zagrożenia wiążą się z niedostosowaniem społecznym. Stróże prawa nie zapomnieli również o katalogu najczęściej popełnianych przestępstw min. na terenie szkół nie omijając tych popełnianych przez internet związanych głownie z cyberprzemocą.  Aby teorii nie było za dużo i żeby wiedza lepiej utkwiła w pamięci uczniów całość okraszona była przykładami z pracy policjantów. 

 


 

Powrót na górę strony