Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów

ZARZĄD WOJEWÓDZKI
NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Dariusz Kowalski

 

I W I C E P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Rafał Jankowski

 

W I C E P R Z E W O D N I C Z Ą C Y - S K A R B N I K

Bogusław Adamczyk

 

W I C E P R Z E W O D N I C Z Ą C Y S E K R E T A R Z

Jacek Bryła

 

W I C E P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Maciej Dziergas

 

W I C E P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Radosław Włodarek

 

oraz urzędujący w swoich jednostkach:

 

W I C E P R Z E W O D N I C Z Ą C Y - Emeryt

Antoni Duda


W I C E P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Andrzej Giller - KMP Gliwice


W I C E P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Tomasz Piekarski- KMP Katowice

 

W I C E P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Kazimierz Barbachowski OPP Katowice

 

W I C E P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Tomasz Boral - SPPP Częstochowa

 

Powrót na górę strony