Punkty karne

Uzyskiwanie zaświadczeń o posiadanych punktach

Każda zainteresowana osoba może  uzyskać w myszkowskiej komendzie  ustną informację lub pisemne zaświadczenie o posiadanych punktach za naruszenia przepisów ruchu drogowego, wpisanych do ewidencji kierowców. 

 

Aby uzyskać bezpłatnie ustną informację o posiadanych punktach za naruszenia przepisów ruchu drogowego, należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do myszkowskiej jednostki. Oficer dyżurny udziela osobie zainteresowanej ustnych  informacji całodobowo. Natomiast nie udziela się jej tak telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W celu uzyskania pisemnych zaświadczeń o wpisach do ewidencji kierowców, naruszających przepisy ruchu drogowego należy złożyć wniosek do Wydziału Ruchu Drogowego myszkowskiej komendy. Wymagana jest również opłata skarbowa za wydane zaświadczenie w wysokości 17 złotych w Urzędzie Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26. Szczegółowe informacje dotyczące wydawania zaświadczeń można uzyskać również pod numerem (034) 315 32 96.

 

Powrót na górę strony