Chciałbyś poruszać się skuterem ?

Chciałbyś poruszać się skuterem ?

Czy do kierowania skuterem wystarczy karta rowerowa? Ile trzeba mieć lat, żeby móc kierować skuterem? – pytają przyszli motorowerzyści. Są też tacy, którzy nie wykazując żadnego zainteresowania przepisami kierują pojazdami, narażając się na konsekwencje prawne i finansowe w przypadku kontroli lub wypadku. Poniżej odpowiedzi na pytania.

W styczniu 2013 r. weszła w życie ustawa  „O kierujących pojazdami”. Najczęstsze pytania, szczególnie od młodych ludzi, to te o uprawnienia do kierowania popularnymi obecnie skuterami. Zgodnie z prawem do kierowania motorowerem (skuterem), czyli pojazdem jedno lub wielośladowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h, uprawnia prawo jazdy kategorii AM.

Warto zaznaczyć, że osoby, które przed 19 stycznia 2013 r. zdobyły kartę motorowerową, mogą korzystać z uprawnień do ukończenia przez tę osobę 18 roku życia. Osiągając pełnoletniość posiadacz karty motorowerowej winien zgłosić się do właściwego wydziału komunikacji, gdzie złoży wniosek o wydanie prawa jazdy kategorii AM. Ważne: trzeba poddać się badaniom lekarskim przewidzianym dla kierowców.

Obecnie aby otrzymać uprawnienia do kierowania motorowerem trzeba spełnić następujące warunki:

1. Mieć ukończone 14 lat
2. Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do kierowania pojazdami
3. Odbyć kurs w ośrodku nauki jazdy
4. Zdać egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy
5. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą dodatkowo przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, na otrzymanie uprawnień.

Kurs na kategorię AM obejmuje:
- 10 godzin wykładów obejmujących:
- Przepisy ruchu drogowego (Ustawa prawo o ruchu drogowym)
- Znaki i sygnały drogowe
- Zajęcia z pierwszej pomocy
- Obsługa pojazdu i obowiazki właściciela


Kryteria pozwalające przystąpić do egzaminu:

10 godzin zajęć praktycznych obejmujących między innymi:

- Omówienie budowy motoroweru, manewry na placu
- Ruszanie z miejsca
- Slalom szybki i slalom wolny
- Ruszanie na wzniesieniu
- Hamowanie i hamowanie w miejscu
- Pozycja na motorowerze
- Właściwe posługiwanie się mechanizmami motocykla,
- Jazda w ruchu miejskim


Ważne! Osoby, które ukończyły 18 lat przed wejściem w życie nowych przepisów (19 stycznia 2013 r). na zasadzie praw nabytych zachowują przywilej jeżdżenia motorowerem, bez obowiązku posiadania prawa jazdy lub karty motorowerowej.

 

Źródło: KWP Katowice

Powrót na górę strony