Często zadawane pytania

Prawo jazdy kat. B, a przyczepa samochodowa

            Informuję, że zgodnie z art. 88 ust. 2 pkt 3 lit b i ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.), prawo jazdy kat. B uprawnia między innymi do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t i przyczepy lekkiej, a więc takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg. - tzn. zespołem pojazdów, którego maksymalna dopuszczalna masa całkowita może wynosić 4,25 t.
 
POD WARUNKIEM JEDNAK, ŻE:
  1. pojazd samochodowy nie jest autobusem lub motocyklem (88 ust. 2 pkt 3 lit. a i 88 ust. 3 pkt 3, p.r.d.)
  2. przyczepa jest w tej sytuacji  WYŁĄCZNIE  przyczepą lekką (88 ust. 3 pkt 3, p.r.d.).
Powrót na górę strony