Często zadawane pytania

Skąd mogę się dowiedzieć jakie obowiązują wysokości grzywien

Informuję, że poruszona problematyka jest w głównej mierze uregulowana przez:

  • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r. Nr. 208, poz. 2023).
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIz dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r. Nr 236, poz. 1998, ze zm.).
             Jednocześnie informuję, że pełne teksty przywołanych powyżej aktów prawnych, można odnaleźć między innymi w zakładce „przepisy” (tu: link)
Powrót na górę strony