2015- ROK PIESZEGO

Bezpieczna jazda na rowerze

Policjant Wydziału Ruchu Drogowego z myszkowskiej komendy przeprowadził egzaminy na kartę rowerową. O uzyskanie karty starało się ponad 100 uczniów ze szkoły podstawowej w Koziegłowach i Siedlcu Dużym. Myszkowscy policjanci już od wielu lat pomagają dzieciom zdobyć to pierwsze uprawnienie do jazdy po drodze.

Mundurowy myszkowskiej „drogówki” przeprowadził egzamin na kartę rowerową w Zespole Szkół Publicznych w Koziegłowach. Policjant drogówki czuwał nad prawidłowym przebiegiem egzaminu oraz oceniał umiejętności praktyczne uczniów. Każdy egzamin był poprzedzony pogadanką na temat bezpiecznego korzystania z dróg przez kierujących jednośladami.

Do egzaminów praktycznych z jazdy przystąpiło ponad 100 uczniów z koziegłowskich placówek oświatowych. Przed przystąpieniem do praktycznego sprawdzianu z jazdy kandydaci musieli uzyskać na to zgodę swych rodziców lub opiekunów oraz zdać sprawdzian z teorii.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym kartę rowerową można uzyskać w wieku 10 lat, natomiast motorowerową po ukończeniu 13 roku życia. 
Karta rowerowa upoważnia dzieci i młodzież od 10 do 18 lat do jazdy rowerem po drogach publicznych. Obok odpowiednich świateł i sprawnych hamulców jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego poruszania się po drodze. Kartę otrzymać można w szkole, po sprawdzeniu kwalifikacji, czyli zdaniu egzaminu.

  • Policjant przed przystąpieniem do egzaminu przypomina dzieciom o bezpieczeństwie na drodze
  • Policjant objaśnia zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze
  • Uczeń zdaje egzamin praktyczny na kartę rowerową
  • Policjant prowadzi egzamin praktyczny na kartę rowerową
  • Policjant przeprowadza egzamin praktyczny na kartę rowerową
  • Uczeń zdaje egzamin na kartę rowerową
  • Uczeń podczas egzaminu praktycznego na kartę rowerową
  • Uczeń podczas egzaminu praktycznego na kartę rowerową
  • Policjant przeprowadza egzamin na kartę rowerową z części praktycznej
Powrót na górę strony