2014 - ROK PIESZEGO

III Wojewódzka Konferencja Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach odbyła się III Wojewódzka Konferencja Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego. Uczestniczyli w niej policjanci śląskiej drogówki oraz przedstawiciele szkół o profilu mundurowo – policyjnym. Myszkowską jednostkę reprezentował asp. Sebastian Kozioł oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie Eugeniusz Bugaj. W ramach programu „Razem bezpieczniej” przedstawiciele placówek oświatowych otrzymali kamizelki odblaskowe oraz czapki z logo MSRD.

Celem tego przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń w zakresie zasad i kierunków funkcjonowania MSRD wspierających działania organizowane przez Policję i inne podmioty na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W konferencji uczestniczyli policjanci śląskiej drogówki, realizujący zadania w obszarze profilaktyki na czele z koordynatorem projektu podinsp. Włodzimierzem Mogiła z KWP w Katowicach. Do udziału zaproszeni zostali także dyrektorzy szkół o profilu mundurowo – policyjnym z woj. śląskiego, którzy zadeklarowali udział swoich uczniów w tym przedsięwzięciu. Myszkowski garnizon reprezentował asp. Sebastian Kozioł oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie – Eugeniusz Bugaj. Podczas konferencji przedstawiciele szkół otrzymali kamizelki odblaskowe i czapki, które zostały zakupione przez Wojewodę Śląskiego w ramach programu „Razem bezpieczniej”. W ramach projektu Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego z Myszkowa w minioną sobotę wspierała działania myszkowskich funkcjonariuszy podczas” VII Rodzinnego Pikniku Rowerowego”. Uczniowie klasy mundurowej reprezentujący tą szkołę już od ubiegłego roku uczestniczą i będą uczestniczyć w kolejnych działaniach profilaktycznych organizowanych przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. 

Powrót na górę strony