Ogłoszenia

,,Telefon 10 minut,,

Informujemy, że pod numerem 0-800-163-090 uruchomiona została w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach bezpłatna, całodobowa infolinia pod nazwą „Telefon 10 minut”.

Informujemy, że pod numerem 0-800-163-090 uruchomiona została w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach bezpłatna, całodobowa infolinia pod nazwą „Telefon 10 minut”.
Ideą tej infolinii jest udzielenie pomocy osobom, które oczekują w jednostce Policji na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie, przy czym czas oczekiwania przekroczył 10 minut, a Państwa interwencja u Kierownictwa właściwej miejscowo jednostki Policji nie przyniosła rezultatu.
Numery kontaktowe Kierownictwa jednostki Policji, pod którymi można zgłosić problem związany z oczekiwaniem na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie czas dłuższy niż 10 minut wywieszone są w miejscach ogólnodostępnych na terenie Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
 

Powrót na górę strony