Debaty społeczne

Debatowali o bezpieczeństwie mieszkańców

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” – pod takim ogólnopolskim hasłem przewodnim policjanci myszkowskiej komendy rozpoczęli cykl debat społecznych w ramach zacieśnienia współpracy Policji ze społeczeństwem. Wciąż rosnące zaufanie do formacji cieszy, ale jednocześnie mobilizuje i zobowiązuje do dalszej pracy. Mundurowi przybliżyli przedstawicielom powiatu i lokalnej społeczności nowe narzędzia, które mają poprawić bezpieczeństwo w rejonie.

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie odbyło się pierwsze ze spotkań, jakie zostało przygotowane w ramach promowania rządowego programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i „Moja Komenda”. Na debacie pojawiło się blisko 70 osób. Spośród zaproszonych gości m.in. przedstawicieli Sądu Rodzinnego i Nieletnich, Starostwa Powiatowego, pedagogów szkolnych, Straży Miejskiej, Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej swój udział w debacie wziął ksiądz dr Marek Dziewiecki- Adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie mł. insp. Jacek Kurdybelski, który przywitał wszystkich przybyłych uczestników. Wyjaśnił, jak ważne w obecnym czasie jest  rozumiane w wielu płaszczyznach bezpieczeństwo. Podkreślił, że celem wszystkich spotkań będzie zdiagnozowanie i określenie potrzeb społecznych związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa powiatu myszkowskiego, wymagających podjęcia działań prewencyjnych. A pozwolą na to właśnie nowe programy wprowadzone przez Polską Policję.

„Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” – jej ideę i zasady działania omówił Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Myszkowie nadkom. Henryk Szewczyk. Wyjaśnił, iż jest to podstawowe narzędzie dla Policji oraz innych podmiotów funkcjonujących w środowisku lokalnym. Dzięki KMZB podmioty te mogą współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania i przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo.

Następnie Kierownicy Rewirów Dzielnicowych asp. szt. Tomasz Żurawski przybliżyli zebranym program „Dzielnicowy bliżej nas”. Po raz kolejny została podkreślona rola dzielnicowego jako pierwszego ogniwa kontaktu na linii obywatel – policja. Przedstawili sylwetki wszystkich dzielnicowych powiatu myszkowskiego oraz zwrócili uwagę na znaczenie ich telefonów służbowych oraz adresów e-mail. Ponadto stróże prawa przedstawili korzyści płynące z aplikacji „Moja Komenda”, dzięki której praktycznie zawsze i wszędzie można znaleźć najbliższą jednostkę Policji i już za pomocą jednego ruchu połączyć się z dzielnicowym bądź daną jednostką Policji.

Pierwsza z zaplanowanych debat zakończyła się krótkim podsumowaniem przedstawionych narzędzi i rozmową na temat rozwiązania problemu jakim (na podstawie działającej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa) jest spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazami. Swój wykład na temat "Zasad przezwyciężania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień" wygłosił ks. dr Marek Dziewiecki. W swojej wypowiedzi dr Dziewiecki przedstawił mechanizm działania uzależnienia. W dalszej części wykładu przybliżył funkcjonowanie człowieka uzależnionego w rodzinie i społeczeństwie. W końcowej części swojej wypowiedzi zachęcił wszystkich uczestników debaty do wspólnego zaangażowania się w ten problem. Po jego wypowiedzi, każdy z uczestników mógł wypowiedzieć się w tej kwestii i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Wywiązała się żywa dyskusja na temat problemu związanego ze zwalczaniem negatywnych zachowań do których dochodzi z powodu nadużywania alkoholu.

Dzisiejsza debata była pierwszą z cyklu debat zaplanowanych w bieżącym roku przez Komendę Powiatową Policji w Myszkowie. 

 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
 • Debata
Powrót na górę strony