Pomoc ofiarom przestępstw

Gdzie szukać pomocy w woj. śląskim

Punkty pomocy ofiarom przestępstw w woj. śląskim

 

W województwie śląskim przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać z pomocy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

 

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Ośrodek prowadzony przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”

43-384 Jaworze
ul. Dzwonkowa 138

punkt udzielania porad: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1, na terenie Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień

czynny: poniedziałek – piątek 08:00-15:00

Telefon: 33 498 69 48
Fax: 33 817 28 38

Strona internetowa: www.pokrzywdzeni.gov.pl
E-mail:   pokrzywdzeni@bk-europe.pl

 

zakres udzielanej pomocy:

 • pomoc prawna;
 • pomoc psychologiczna (działania terapeutyczne i psychologiczne);
 • pomoc socjalna;
 • przydzielanie asystenta pokrzywdzonego.

 

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Piękna 2
43-300 Bielsko-Biała

Czynny całodobowo

Telefon: 33 814 62 21, 19288 – czynny całodobowo,
Fax: 33 814 62 21

Strona internetowa: http://poik.bielsko.pl/
E-mail: poikbielsko@interia.pl

dyżur policjanta dzielnicowego w każdy wtorek w godz. 18:30-19:30,

 

Zakres udzielanej pomocy:

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo psychologiczne
 • mediacje rodzinne
 • poradnictwo socjalne
 • poradnictwo prawne
 • konsultacje pedagogiczne
 • konsultacje w sprawie sekt i nowych ruchów religijnych
 • pomoc ofiarom przestępstw
 • udział w grupie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
 • schronienie w hostelu Ośrodka

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestepstwem oraz jego filie w Olsztynie oraz Zawierciu prowadzony jest pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH przy współpracy z Centrum Terapii w Częstochowie

Al. Pokoju 12

42 - 200 Częstochowa

tel. 730 876 600

e-mail: pokrzywdzenipomoc@wp.pl

www.centrumterapii.czest.pl (w zakładce ETOH)

Zakres udzielanej pomocy:

 • porady prawne
 • pomoc psychologiczna
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego
 • bezpłatna pomoc pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, pokrzywdzonym przemocą, kradzież, rozbojem, mobbingiem, itp.

FILIE:

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Olsztynie

Urząd Gminy Olsztyn

42-256 Olsztyn 

Pl. Piłsudskiego 10

Środa                 8.00  -  18.00  (Osoba pierwszego kontaktu, Prawnik, Psycholog)
Czwartek           8.00  -  18.00  (Osoba pierwszego kontaktu, Prawnik, Psycholog)

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem  - Ośrodek Wsparcia  Dziecka i Rodziny przy Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej   w Zawierciu  

42-400  Zawiercie

Ul.  Obrońców Poczty Gdańskiej 48              

Wtorek           13.00  -  18.00  (Osoba pierwszego kontaktu, Prawnik, Psycholog)
Czwartek        10.00  -  18.00  (Osoba pierwszego kontaktu, Prawnik, Psycholog)

 

 

Wykaz placówek i podmiotów udzielających porad i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem na terenie województwa śląskiego

 

KPP Będzin

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Będzin ul. 11 Listopada 1, tel. 32/2962131,

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie ul. Krasickiego 17, tel. 32/2674352,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Będzin ul. Krasickiego 17, tel. 32/2678108, 697513109,- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Będzin ul. 11 Listopada 20, tel. 32/2673313,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 125, tel./fax 32/ 7695080, 32/7695084,

- Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych ZOZ – Wojkowice ul. PCK 1, tel. 32/7695101,

- Punkt dla ofiar przemocy w rodzinie – Wojkowice ul. Sobieskiego 211 b, tel. 32/7695108,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Sobieskiego 290 a, tel. 32/7695066,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sławków ul. Łosińska 1, tel. 32/2931078,

- Punkt Konsultacyjny Ośrodek Pomocy Rodzinie – Sławków ul. PCK 3, tel. 32/7576168,

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia Sławków ul. Browarna 55, tel. 32/2609946,

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławkowie siedziba MOPS ul. Łosińska 1,

- Ośrodek Pomocy Społecznej – Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32/6499490,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16,

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia Siewierz ul. Słowackiego 2, tel. 32/6743116,

- Ośrodek Pomocy Społecznej – Psary ul. Szkolna 100, tel./fax: 32/2672262,

- Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej – Psary ul. Szkolna 100, tel/fax. 32/2672262, 32/2631567,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Psary ul. Szkolna 100,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Mierzęcice ul. Wolności 95, tel. 32/2887056, fax. 32/2887055,

- Ośrodek Pomocy Społecznej – Bobrowniki ul. Kościuszki 25c, tel. 32/2877863, tel.kom. 502097819,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Bobrowniki ul. Gminna 8

- Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych – Bobrowniki ul. Kościuszki 25c,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Czeladź ul. 17 lipca 27, tel. 32/2651442,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Czeladź ul. Zwycięstwa 6, tel. 530771121,

- Poradnia Przeciwalkoholowa – Czeladź ul. Szpitalna 3, tel. 32/2651449,

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia Czeladź ul. 11 listopada 8, tel. 32/2657880,

 

KMP Bielsko – Biała

- Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” Jaworze, ul. Dzwonkowa 138; punkt udzielania porad Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1, tel. 33/4986948,

- Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Bielsko-Biała ul. Piękna 2, tel. 33/8146221,

 

KPP Bieruń

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Lędziny ul. Lędzińska 24, tel. 32/3420815,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Lędziny ul. Lędzińska 47, tel. 32/2166791,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Bieruń ul. Władysława Jagiełły 1, tel. 32/2162176,

 

KMP Bytom

- Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Bytom ul. Tarnogórska 3, tel. 32/3890075,

 

KMP Chorzów

- Ośrodek Pomocy Społecznej – Chorzów ul. Kruszcowa 22, tel: 32/7716399,

- Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom – Chorzów Plac św. Jana 31, tel. 32/2411973,

- Ośrodek Promocji Rodziny przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny – Chorzów ul. Omańkowskiej 1, tel. 32/2412068, 2471801,

- Ośrodek Wsparcia Rodziny – Chorzów ul. Siemianowicka 58, tel. 32/2416887,

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Chorzów ul. 3 Maja 4/1, tel. 32/3452810, tel.kom.791438805,

- Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „FENIKS” - Chorzów ul. Katowicka 77, tel. 32/2415473, tel.kom.795142393,

- Poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu „ANIMA” NZOZ – Chorzów ul. Katowicka 77, tel. 32/2413942,

- Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „ WYSPA” - Chorzów ul. Styczyńskiego 13 b, tel. 32/2418456,

 

KPP Cieszyn

- Centrum Edukacji Profilaktyki i Terapii „Kontakt” - Cieszyn ul. ks. Janusza 3, tel. 33/4795455, 8522412,

- Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie – Cieszyn ul. Mała Łąka 17 A, tel. 033/8512929,

- Punkt konsultacyjno- Informacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy – Cieszyn ul. Skrajna 5, tel. 33/4794918,

- Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Centrum Profilaktyki Społecznej – Skoczów ul. Krzywa 4, tel. 33/8533974,

 

KMP Częstochowa

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Częstochowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 34/3724200, 3724216,

- Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej ( Poradnia Rodzinna ) - Częstochowa, ul. Rejtana 7b, tel. 34/3663231, 3633736,

- Punkt Interwencji Kryzysowej Dla Dzieci " Pikuś" Świetlica Socjoterapeutyczna – Częstochowa ul. Bardowskiego 60, tel. 34/3710930, tel. kom. 506522853.

- Centrum Terapii – Częstochowa ul. Barlickiego 2, tel. 34/3675037,

- Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi Punkt Konsultacyjny – Częstochowa, ul. Sikorskiego 78/80, tel. 34/3613996, 3613882,

 

KMP Dąbrowa Górnicza

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dąbrowa Górnicza ul. Skibińskiego 1, tel. 32/2624040,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Dąbrowa Górnicza ul. 3-go Maja 22, tel. 32/2628631,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dąbrowa Górnicza ul. Adamieckiego 13, tel. 32/2629702,

- Punkt Konsultacyjno - Informacyjny – Dąbrowa Górnicza ul. Adamieckiego 13, tel. 32/ 2629702,

 

KMP Gliwice

- Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Gliwice, ul. Długosza 22,

 

KMP Jastrzębie Zdrój

- Ośrodek Pomocy Społecznej – Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 9, tel. 32/4349623,

- Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Jastrzębie Zdrój Aleja Piłsudskiego 60, tel. 32/4785234,

 

KMP Jaworzno

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Jaworzno ul. Jagiellońska 9, tel. 32/7451200,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Jaworzno ul. Północna 9b, tel. 32/6181840,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Jaworzno ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32/6162847,

 

KMP Katowice

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ośrodka Pomocy Społecznej – Katowice ul. Mikołowska 13a, tel. 32/2511599, 2571482,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemami Alkoholowymi Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” – Katowice ul. Bednorza 22, tel. 32/2569278,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 – Katowice ul. Andrzeja 10, tel. 32/2516099, 2515912,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 – Katowice ul. Warszawska 42, tel. 32/2536612, 2537730,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 – Katowice ul. Oblatów 24, tel. 32/2036313, 2580709,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 – Katowice ul. Gliwicka 96, tel. 32/3530275, 3530278,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 – Katowice ul. Dębowa16 c, tel. 32/2505015, 2547061,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6 – Katowice ul. Czecha 2, tel. 32/2090023, 2538121,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7 – Katowice ul. Świdnicka 35a, tel. 32/2525635, 2528061,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 – Katowice ul. Łętowskiego 6a, tel. 32/2061568, 2060704,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 – Katowice ul. Krakowska 138, tel. 32/2553567, 2564770,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 – Katowice ul. Krakowska 138, tel. 32/2099713, 2568039,

 

KPP Kłobuck

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Kłobuck ul. Zamkowa 12, tel. 34/3735100,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku ul. Zamkowa 12, tel. 34/3735100,

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Krzepice ul. Częstochowska 13, tel. 34/3175720,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Krzepice ul. Częstochowska 27, tel. 34/3175341,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Lipie ul. Częstochowska 27, tel. 34/3188033 do 35,

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Lipie ul. Częstochowska 29, tel. 34/3188033 do 35,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Miedźno ul. Ułańska 25, tel. 34/3181738,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miedźno ul. Ułańska 25, tel. 343178010,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Opatów ul. Kościuszki 27 tel. 34/3196033,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Opatów ul. Kościuszki 27, tel. 34/3196100,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Panki ul. Tysiąclecia 5, tel. 34/3179034,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Panki ul. Tysiąclecia 5, tel. 34/3170935,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie – Zawady ul. Częstochowska 6, tel. 34/3177067 w. 222,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Popowo – Zawady ul. Częstochowska 6, tel. 34/3177067,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Przystajń ul. Częstochowska 5, tel. 34/3191044,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Przystajń ul. Częstochowska 5, tel. 34/3191153,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, tel. 34/3192466,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, tel. 34/3192466,

- Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka – Kłobuck ul. Harcerska 4, tel. kom.508217991,

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Kłobuck ul. Skorupki 46, tel. 34/3172757,

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – Kłobuck ul. Harcerska 4, tel. kom. 603427149,

- Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii Kłobuck ul. Targowa 1, tel. 34/3171158,

- Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuck ul. Targowa 1, tel. 34/3171158,

- Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu – Kłobuck ul. Rómmla 4a, tel. 34/3172655,

- Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu – Parzymiechy ul. Częstochowska 1, tel. 34/3189154, 3189446,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Kłobuck ul. Skorupki 46, tel. 34/3100676,

 

KPP Lubliniec

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Lubliniec ul. Oświęcimska 30, tel. 34/3562005,

 

KPP Mikołów

- Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" ul. B. Krawczyka 16 a, tel. 32/2264176,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Mikołów
ul. Krawczyka 16 a, tel. 32/2264176,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Łaziska Górne
ul. Chopina 8, tel. 32/2244390, 2244498,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Mikołów ul. Karola Miarki 7,

 

KMP Mysłowice

- Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Mysłowice ul. Gwarków 24, tel. 32/2222421,

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Mysłowice ul. Powstańców 1, tel. 32/3171176,

- Poradnia Zdrowia Psychicznego – Mysłowice ul. Laryska 7, tel. 32/3160160,

- Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień "Mens Sana" – Mysłowice ul. Rynek 8, tel. 32/2222907,

 

KPP Myszków

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Myszków ul. Pułaskiego 7, tel. 34/3135021, 3135630,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –Myszków ul. Partyzantów 21, tel. 34/3130298,

- Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jedność” – Myszków ul. 11 Listopada 32 (parter, II klatka), tel. 34/3131714,

 

KMP Piekary Śląskiej

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Piekary Śląskie ul. Nankera 103, tel. 32/2883573,

- Punkt Interwencji Kryzysowej – Piekary Ślaskie ul. Przyjaźni 229, tel. 32/2841987, tel.kom. 519375498,

 

KPP Pszczyna

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Pszczyna ul. Dworcowa 25, tel. 32/4490145,

 

KPP Racibórz

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny ,,Pomocna Dłoń” - Racibórz ul. Żółkiewskiego 22, tel. 32/4199291,

- ,,Rodzina Bez Przemocy,, Punkt Konsultacyjno – informacyjny” - Racibórz ul. Ocicka 13a, tel. 32/4155143,

- Centrum Młodzieżowe ,,Przystań” - Racibórz ul. Karola Miarki 7/1a, tel. 32/4140163,

- Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego ,,Persona,, - Racibórz ul. Karola Miarki 7/1, tel.32/4149690, 4149692,

- Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny - Racibórz ul. Ocicka 4, tel. 32/4178556,

 

KMP Ruda Śląska

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Ruda Śląska 1 ul. Ballestremów 17,

- Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw – Ruda Śląska 10 ul. Osiedlowa 1/3,

- Dom Samotnej Matki PCK – Ruda Śląska 1 ul. Przy Kolei 7,

- Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie – Ruda Śląska 5 ul. Plebiscytowa,

- Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy – Ruda Śląska 9 ul. Markowej 22,

 

KMP Rybnik

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Rybnik ul. Żużlowa 25, tel. 32/422111,

- Ośrodek Pomocy Społecznej – Rybnik ul. Jankowicka 3, pokój 310, piętro III, tel. 32/4226080, tel.kom. 506145641
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii – Rybnik ul. Chrobrego 16, tel. 32/4225639
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Rybnik ul. 3 Maja 31, tel. 32/4260033, tel.kom. 509297216,

- Dom Pomocy Społecznej – Lyski, ul. Rybnicka 7, tel. 32/4300006,

 

KMP Siemianowice Śląskie

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Siemianowice Śl. ul. Szkolna 17, tel. 32/7656200,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Siemianowice Śl. ul. Pszczelnicza 10, tel. 32/7628144,

- Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw – Siemianowice Śl. ul. Kapicy 15, tel. 32/2207969, tel.kom. 509568980,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Siemianowice Śl. ul. Olimpijska 2a, tel. 32/6086565,

 

KMP Sosnowiec

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sosnowiec ul.3 Maja 33, tel. 32/2962201,

- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia – Sosnowiec ul. Szymanowskiego 5 a, tel. 32/2989388,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Sosnowiec ul. Szymanowskiego 5 a, tel. 32/2989387,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Sosnowiec ul. Kraszewskiego 21, tel. 32/2980049,

- Klub Integracji Społecznej – Sosnowiec ul. Naftowa 35, tel. 32/2934436 wew. 23,

 

KMP Świętochłowice

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” - Świętochłowice ul. Zubrzyckiego 36, tel. 32/3452165,

- Ośrodek Wsparcia Rodzinom „Tęcza” - Świętochłowice Plac Zawadzkiego 8/2, tel. 32/7409169,

 

KPP Tarnowskie Góry
 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16,

 

KMP Tychy

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Tychy ul. Batorego 57, ul. Budowlanych 59, tel. 32/2273540, 3270246, 3270247
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Tychy ul. Nowokościelna 27, tel. 32/2270575,

 

KPP Wodzisław Śląski

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Wodzisław Śląski ul. Wałowa 30, tel. 32/4551430,

- Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Wodzisław Śląski ul. Wałowa 30, tel./fax: 32/4556032,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28, tel. 32/4556200,

- Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” ul. św. Jana 17, tel. 32/4564364,

 

KMP Zabrze

- Zespół Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Zabrze ul. Wyzwolenia 7, tel. 32/2785670, 2716431,

- Ośrodek Wsparcia dla Kobiet – Zabrze ul. Ofiar Katynia 48, tel. 32/2723281,

- Punkt Pomocy Koleżeńskiej przy Urzędzie Miasta – Zabrze ul. Wolności 241, tel.kom. 668461153; ul. Wolności 586, tel. kom. 668461409; ul. Jordana 59 a, tel.kom. 668461502,

 

KPP Zawiercie

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zawiercie ul. Piłsudskiego 47, tel. 32/6727701

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zawiercie ul. Powstańców Śląskich 6, tel. 32/6722175,

- Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny – Zawiercie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48, tel. 32/6708070,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Zawiercie ul. Daszyńskiego 4, tel. 32/6710748,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Zawiercie ul. Parkowa 2, tel. 32/6722383,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Włodowice ul. Krakowska 26, tel. 34/3153049,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Poręba ul. Chopina1, tel. 32/6772033,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Poręba ul. Dworcowa 1, tel. 32/6773668,

- Ośrodek Pomocy Społecznej – Łazy ul. Pocztowa 2, tel. 32/6729571,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ogrodzieniec ul. Plac Wolności 42, tel. 32/6733526,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Szczekociny ul. Przemysłowa 2, tel. 34/3557013,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Irządze 5, tel. 34/3543192,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 23, tel. 34/3152150,

 

KMP Żory

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Żory ul. Boryńska 13, tel. 32/4357840, 4343415,

- Poradnia „Al – Med” - Żory Aleja Wojska Polskiego 3c, tel. 32/7229092,

- Poradnia „Syriusz” - Żory Aleja Wojska 3c, tel. 32/7245921,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Żory ul. Przemysłowa 2, tel. 32/4345329,

 

KPP Żywiec

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Żywiec ul. Zamkowa 10,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Żywiec ul. Ks. Słonki 24, tel. 33/8619419.


 

 

Powrót na górę strony