Pomoc ofiarom przestępstw

Program dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Krajowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014/2020 zakłada min. oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. Ograniczeniu zjawiska przemocy wśród najbliższych mają służyć programy korekcyjno – edukacyjne. W powiecie myszkowskim zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Cele programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

  • działania psychoedukacyjne ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób stosujący przemoc,
  • zmniejszenie ryzyka dalszego stosowania przemocy
  • zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie i grupie społecznej
  • wzmocnienie osób stosujących przemoc, aby były w stanie radzić sobie z trudnymi sytuacjami w sposób pozaprzemocowy
  • stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu bardziej konstruktywnych postaw wobec siebie, innych ludzi, życia

 

Dane teleadresowe:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

ul. Partyzantów 21

42-300 Myszków

 

tel. (043) 313 02 98

(034) 315 79 08

e-mail: pcprmyszkow1@wp.pl

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest w Punkcie Interwencji Kryzysowej (PCPR) przez specjalistę ds. Psychologii Kryzysowej i Interwencji Kryzysowej

Powrót na górę strony