ITAKA - Zaginieni

ITAKA - ZAGINIENI

Od czerwca 2012 roku wzajemną współpracę ITAKI oraz policji reguluje Zarządzenie Nr 124 Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich.

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych od początku istnienia, czyli od 1999 roku, współpracuje z policją. Kontakt z funkcjonariuszami policji jest codziennym elementem naszej pracy.

Od czerwca 2012 roku wzajemną współpracę ITAKI oraz policji reguluje Zarządzenie Nr 124 Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji z dnia 4 czerwca 2012 r., poz. 29 i zastąpiła dotychczasowe Zarządzenie Nr 352 Komendanta Głównego Policji, które obowiązywało od 2003 r.

25 maja 2009 r. Fundacja ITAKA podpisała porozumienie o współpracy z Komendą Główną Policji.

14 marca 2008 r. Fundacja ITAKA podpisała porozumienie o współpracy z Komendą Stołeczną Policji. Na mocy tego porozumienia jednostki policji podlegające Komendzie Stołecznej (garnizon stołeczny) zobowiązane są do współpracy z ITAKĄ.

Komplementarność działań

Działania Fundacji i działania policji wzajemnie się uzupełniają. Pracownicy ITAKI pomagają w poszukiwaniach poprzez:
publikację zdjęć osób zaginionych w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej,
gromadzenie informacji od informatorów, którzy widzieli osoby zaginione,
informowanie rodzin w jaki sposób samodzielnie prowadzić poszukiwania,
zachęcanie rodzin do sprawdzania szpitali i noclegowni, rozwieszania plakatów,
zapewnienie rodzinom osób zaginionych wsparcia psychologów, pracowników socjalnych i prawników.

Informowanie rodzin o ITACE
Wiele rodzin osób zaginionych nie wie o istnieniu Fundacji ITAKA, dlatego jesteśmy wdzięczni wszystkim policjantom za informowanie o naszej działalności od razu przy przyjmowaniu zgłoszenia zaginięcia.

Prosimy o przekazywanie rodzinom  informacji:
adres strony internetowej Fundacji ITAKA – www.zaginieni.pl – strona zawiera wiele przydatnych informacji,
formularz zgłoszenia zaginięcia,
numer 24h linii wsparcia ( 801 24 70 70 lub 22 654 70 70) lub numer telefonu w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka 116 000.

Bazy Danych Osób Zaginionych i NN
Fundacja ITAKA prowadzi Bazę Danych Osób Zaginionych oraz Bazę Danych Osób o Nieustalonej Tożsamości (NN). Obydwie bazy są ogólnodostępne na stronie zaginieni.pl.

W Bazie publikowane są wizerunki wszystkich zgłoszonych do ITAKI osób zaginionych. Warunkiem zgłoszenia zaginięcia do Fundacji jest zgłoszenie zaginięcia policji.

Zachęcamy do regularnego przeglądania Bazy Danych Osób o Nieustalonej Tożsamość (NN) – być może osoba poszukiwana została ujawniona jako NN. Jeśli wśród zdjęć jest osoba podobna do poszukiwanej – prosimy o powiadomienie ITAKI.

W razie problemów w każdej chwili można zadzwonić na 24h linię wsparcia: 801 24 70 70 lub 22 654 70 70.
I

Powrót na górę strony