116 123 – telefon dla osób przeżywających kryzys emocjonalny

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Netia S.A. uruchomił pierwszą bezpłatną, ogólnopolską Poradnię Telefoniczną 116 123 dla osób przeżywających kryzys emocjonalny.

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Netia S.A. uruchomił pierwszą bezpłatną, ogólnopolską Poradnię Telefoniczną 116 123 dla osób przeżywających kryzys emocjonalny.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00 pod bezpłatnym numerem telefonu 116 123 dyżurują specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Inicjatywy takie wspomagają pracę policjantów. Jest to kolejne narzędzie, którym mogą posłużyć się policjanci dyżurni, do których dzwonią osoby z różnymi problemami i policjanci podczas interwencji. Bywa, że często to właśnie oni mają pierwszy kontakt z osobami, które doświadczają emocjonalnego kryzysu osobistego. Aby im pomóc policjanci mogą przekazać numer telefonu 116 123, pod którym uzyskają nie tylko wsparcie, ale zostaną pokierowane, gdzie szukać dalszej pomocy.

Zawsze kiedy zachodzi sytuacja zagrożenia życia policjanci są zobowiązani interweniować. Każda informacja o takiej właśnie sytuacji z numeru 116 123, pod który będą dzwoniły osoby z poważnymi problemami emocjonalnymi, będzie przez Policję sprawdzana, dzięki czemu być może uda się zapobiec nie jednej tragedii.

Działalność Poradni Telefonicznej 116 123 obejmuje następujące formy pomocy dla osób doświadczających kryzysu osobistego:
• prowadzenie telefonicznych konsultacji dla osób potrzebujących wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
• rozwijanie i udostępnianie systemu skierowania osób korzystających z pomocy telefonicznej do lokalnie działających specjalistów i instytucji wspierających w celu kontynuacji pomocy;
• prowadzenie internetowych działań informacyjnych i edukacyjnych wspierających interwencje kryzysowe.

Działalność Poradni rozpoczyna się od 8-godzinnej dostępności (w godzinach 14.00 - 22.00) 5 dni w tygodniu. W dalszym etapie, po zebraniu doświadczeń i zbudowaniu koalicji oraz zaplecza finansowego planuje się zwiększyć dostępność do 24 godzin na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Etap ten poprzedzi ewaluacja jakości pracy, a także monitoring potrzeb (liczba prób połączenia się z numerem podczas zajętej linii).

Numer 116 123 jest jednym z trzech bezpłatnych numerów powstałych z inicjatywy Komisji Europejskiej o charakterze społecznym, identycznych w całej Europie, rozpoczynających się prefiksem 116. Do tej pory w Polsce uruchomiono dwa projekty 116: 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundacje Dzieci Niczyje oraz 116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka prowadzony przez Fundację Itaka.

Polska jest jednym z pierwszych krajów członkowskich Unii Europejskiej, który zgodnie z dyrektywami UE (Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na "116" na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym notyfikowana, jako dokument nr C/2007/249) uruchomił wszystkie 3 numery 116 na swoim terenie.
 

Powrót na górę strony