116 111 - bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

6 listopada 2008r. został uruchomiony pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego obsługą zajmie się Fundacja Dzieci Niczyje.

6 listopada 2008r. został uruchomiony pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego obsługą zajmie się Fundacja Dzieci Niczyje. Szybkie i sprawne uruchomienie numeru było możliwe dzięki współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji oraz Polkomtel S.A., operatora sieci Plus, Oficjalnego Sponsora i Partnera Technologicznego.
Telefon zaufania 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewni dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach.

 

Linia 116 111 obsługiwana jest przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci telefonu zaufania 116 111 będą współpracowali z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzić będą interwencje w sprawach dzieci. W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci telefonu 116 111 uprawnieni są do inicjowania interwencji policyjnej dzięki wypracowanym procedurom współpracy w tym zakresie między Komendą Główną Policji a Fundacją Dzieci Niczyje.
W pierwszym okresie działania telefonu zaufania 116 111 dzieci i młodzież będą mogli korzystać z niego od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20.00.

 

W celu udostępnienia numeru Polkomtel S.A., operator sieci Plus, stworzył platformę technologiczną, dzięki której numer 111 116 jest dostępny dla wszystkich potrzebujących niezależnie od obsługującej ich sieci. Sieć Plus poza techniczną obsługą numeru zapewniła Fundacji profesjonalne call center do obsługi numeru. W ramach umowy podpisanej z Fundacją Dzieci Niczyje sieć Plus aktywnie wspierała prace nad uruchomieniem numeru, intensywnie współpracuje także przy rozszerzeniu jego funkcjonalności.

 

Dodatkowe informacje o zasadach działania telefonu 116 111 można znaleźć na stronie internetowej www.116111.pl. W przyszłości potrzebujący będą mogli tu również zadawać konsultantom pytania online, porozmawiać z rówieśnikami na forum oraz znaleźć odpowiedzi na kwestie najczęściej nurtujące młodych ludzi.

 

Grupa numerów 116 (tj. 116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 116 123 - telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych) - to grupa ogólnoeuropejskich bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 111 to pierwsza linia z tej grupy uruchomiona w Polsce, przy wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Numer został przydzielony w 14 krajach UE. Polska jest piątym krajem członkowskim, w którym pod numerem 116 111 działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Linia uruchomiona została do tej pory w Czechach, Rumunii, na Słowacji, i na Węgrzech.

 

Kampania promocyjna Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 prowadzona jest przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z resortami edukacji, polityki społecznej i spraw wewnętrznych oraz z mediami i innymi organizacjami pozarządowymi.
 

Powrót na górę strony